Yaşam

Başkalarının Tanrısı Dionysos: Bir gün ilahî işlere imza atar, ertesi gün ayakta durmakta güçlük çeker.

İZMİR – Arkeolog Töre Sivrioğlu’nun kaleme aldığı ‘Dionysos Kültü’ okuyucularıyla buluştu. Sakin Kitap Yayınları’ndan çıkan eser, Töre Sivrioğlu’nun yüksek lisans tezinden ürettiği bir çalışmadır. Kitap, Dionysos’u adından doğumuna, diğer tanrılarla olan bağlantılarından günümüze yansımalarına kadar birçok farklı yönüyle okuyucuya sunuyor.

Sivrioğlu, Dionysos’un idealden uzaklaşması ve gerçek insana yakınlığı nedeniyle Yunan halkı tarafından sevildiğini ve aristokratların onun bu yönünü beğenmediğini söylüyor. Sivrioğlu, Nasyonal Sosyalist Alfred Rosenberg’in Dionysos kültünü Alman gençliği için en büyük tehlikelerden biri olarak gördüğünü söyledi. “Yuvarlandı. Bu kanunsuz tanrının temsil ettiği üstün bir ırk yaratma projesinin önündeki engelleri özetledi.”

Dionysos, Olimpos’taki 12 tanrıdan biridir, ancak sonradan gelen yabancı bir tanrıdır. Dionysoslular da tanrılarının bu kimliğiyle özdeşleşerek dinsel ayinlerini gerçekleştiriyorlardı. Sadece şarap ve eğlence hahamı olarak kodlanan Dionysos’un bilinmeyen yüzü nasıldır?

Evet, Dionysos 12 Olimposlu’nun ortasında yer alır. Başka bir deyişle, kendisini zorla ‘seçkin’ lordların ortasına koyan bir alt tabakadan veya ‘dış’ bir lorddan bahsediyoruz. Ancak Girit’teki kazılar, Dionysos’un sanıldığı kadar Yunan dünyasına yabancı olmadığını göstermiştir. Ancak Dionysos’un Yunanlılar tarafından bilinmesi onun üst sınıf tarafından her zaman kabul edilen bir tanrı olduğu anlamına gelmez. Bu bakımdan Dionysos’un Yunan dünyasında alt sınıfların ve diğerlerinin tanrısı olduğunu söyleyebiliriz.

Kıpti sanatında Dionysos

Bakhhas oyununda Pentheus, Dionysos’u hiç böyle bir tanrı duymadığı için hor görür ve bunun sonucunda Dionysos’un ‘müritleri’ Bakhhas tarafından paramparça edilir. Onun parçalanması, Dionysos’un şenlikli kültünün karanlık tarafını da temsil ediyor. Dionysos’un kutsal içeceği olan şarap, tüm sarhoş edici maddeler gibi, bariz bir keyif kaynağıdır, ancak sınırlar aşıldığında kontrolün kaybedilmesine neden olur. Tarikatın kendisi de, ölçülü pastoral eğlenceden, takipçilerin kendinden geçtiği kanlı ve son derece erotik versiyonlara kadar geniş bir çeşitlilik gösterir. Bu nedenle din konusunda daha ‘dindar’ olan Romalılar bu pek çok töreni yasakladılar.

Dionysos Kültü – Kökeni ve Anlamı Üzerine Bir İnceleme, Töre Sivrioğlu, 112 sayfa, Sakin Kitap, 2023.

‘DIONYSOS BİR ŞEKİLDE ZARARLI HALE GETİRİLDİ’

Dionysos anlatılara ve görsel tasvirlere hep kendinden geçmiş bir görünüm, elinde şarap kadehi ve yüzünde muzip bir gülümsemeyle yansımıştır. Dionysos’un şarapla ilgili bir tanrıdan ziyade farklı kişisel ve sosyolojik özelliklerine atıfta bulunan bir alt okuma var mı?

Bu görünüm aslında Helenistik ve Roma dönemlerinde ortaya çıkan ancak Rönesans’ta yaygınlaşan bir görüntüdür. Tarikatın ‘tehlikeli’ yönleri kesildikten sonra Dionysos, Roma’da taşra eğlencelerinin tanrısı oldu ve ayakta durmakta güçlük çeken bir haydut görünümüne kavuştu. Bir bakıma zararsız hale getirildi diyebiliriz. Aslında Yunan sanatının arkaik ve klasik dönemlerinde Dionysos sakallı ve ciddi bir doğurganlık tanrısıydı. Ancak kültün içinde taşıdığı diyalektik, zamanla Dionysos’un hem yaşlı hem de genç, kadın, erkek, önemli ve önemsiz yönlerinin var olmasını sağlamıştır. Daha önce de söylediğim gibi, sarhoşluk ve esriklik bazen bir neşe bazen de şiddet kaynağı olabilir veya bu duyguları açığa çıkarabilir. Bu yönüyle Dionysos, insan doğasının düzensiz ve kontrol edilemez yanını temsil eder. Temelde bu kadar çok dikkat çekmesinin nedeni budur. Örneğin Nietzsche’nin Dionysos’un karşısına koyduğu Apollon dengeli bir tanrıdır. İmajı farklı sanatçılar tarafından değiştirilmez. O her zaman kibirli ve aklı başındadır. Bir çeşit aristokrat havası var. Çok renkli bir kişiliğe sahip değil. Bu nedenle aslında sanatın hahamı olmasına rağmen sanatçıların ilgisini Dionysos kadar çekmemiştir.

‘CİNSEL SINIRLAMA SORUN’

Bazı kaynaklara göre kuralların dışına çıkıldığı belirtilen Dionysos festivalinde düzenlenen etkinlikler nasıldı? Bu şenliklerin günümüzün bir uzantısı olduğunu söyleyebilir miyiz?

Bakhhas’taki hesaba göre, bazı erkek ve kadınlar kırsalda şarap, bira veya çeşitli alkollü içkiler veya uyarıcı bitkiler kullanarak müzik eşliğinde dans ediyorlardı. Sonra giysilerini çıkarıp canlı bir hayvanı parçaladılar ve kanıyla yıkadılar. Attis törenlerinde olduğu gibi daha radikal cinsel uygulamalar da yapıyor olabilirler. Yine cinsel sonsuzluk konusuna göndermeler de var. Kültün daha arkaik versiyonlarında, insan kurbanı da söylem konusu olabilir. Bu tür aşırılıkları sevmeyen Romalılar, bu tür törenleri yasakladılar. Dini inançlar konusunda pek müdahaleci olmayan Romalıların böyle bir karar alması bence dikkate değer bir olay.

Dionysos kültünün yansımaları sorununu ise iki farklı açıdan değerlendirmek gerekir. Birincisi kültün Doğu Akdeniz coğrafyasına doğrudan etkileri olup, Metin And’ın bu konuyu inceleyen ‘Dionisos (o dönemde yazıldığı şekliyle) ve Anadolu Köylüsü’ adlı bir eseri vardır. Bu kitapta And, keçi ve koyun kılığına giren oyuncuların yer aldığı Anadolu köy oyunlarının trajedi geleneğiyle olan bağını incelemektedir. Kuşkusuz Filistin’den Anadolu’ya kadar uzanan Doğu Akdeniz kırsalında bağcılık ve köy gelenekleri incelenirse Dionysos kültünün pek çok izine rastlanır. Elbette sadece pastoral sembollerden değil, aynı zamanda dini sembollerden de bahsediyorum. Örneğin bu kitapta Dionysos kültünde değerli bir sembol olan çift taraflı baltanın teber adıyla Alevi-Bektaşi ritüellerinde de yer aldığından bahsetmiştim. Ancak bu konuda uzman olmadığım için bu ortaklık tesadüf mü yoksa bir Anadolu geleneğinin devamlılığı mı kelam meselesi bilemiyorum.

Dionysos rolünde Jim Morrison.

Kültün çağdaş dünyadaki izlerini geniş anlamda ele almak disiplinler arası bir araştırmayı gerektirmektedir. Bugün tiyatro, müzik ve sinemada Dionysos kültünün, ritüellerinin ve “Dionysos sanat tavrının” etkisini görebiliriz. Örneğin The Doors grubu kendisine bir isim ararken Jim Morrison’ın Dionysos ismini ilk önerdiği söylenir. Dionysos’un tiyatronun da hahamı olduğunu ve uzmanların tiyatronun Dionysos’un ayinlerinden doğduğunu düşündüklerini hatırlatalım. Bu nedenle “Dionysosçu yaratıcı ruh” dikkate alınmadan tiyatro, sinema ve müzik ruhunun kavranamayacağını düşünüyorum. İnsanın doğasında var olduğu düşünülen “Dionysosçu Ruh”, yani düzenli dünyanın, amaçların reddi ve özgürlükçü coşkuya dönüş, çağdaş zamanlarda kendine bir etki alanı bulmuş ve gelecekte de yapmaya devam edecek.

‘RUM KÖYLÜ DIONYSOS’A MİNNETTAR OLDU’

Kitabınızın bir bölümünde Dionysos kültünün bir yandan “barbarların” uygulayabileceği dini uygulamaları içerdiğini, diğer yandan da eski çağlarda medeniyetin simgesi sayılan bağcılığı temsil ettiğini söylüyorsunuz. insanlar. Sizce bu durum uygarlık tarihi ile nasıl örtüşüyor?

Hayatı ve hayatın diyalektiğini temsil eden bir tanrı olarak Dionysos’un aynı anda medeniyet ve barbarlık niteliklerini taşıması ilginç değildir. Tabii ki Yunanlıların barbarlıktan kastettiği medeniyetsizlik değil ama ‘yıkıcı’ ve yapıcı/kurucu enerjiyi ortada temsil etme gücü de diyebiliriz. Yapan enerjiyi temsil eden Dionysos, eski çağlarda yaşam kaynağı olarak görülen bağcılık, tarım ve şarabın ilahıdır. O dönemde şarap, kıtlık zamanlarında ve soğuk kışlardan sağ kurtulan Yunan halkı için hayati bir içecektir. Bu nedenle Yunan köylüsü Dionysos’a bir minnet borçluydu. Ama tanrı aynı zamanda yıkıcı enerjinin, kanunsuzluğun da temsilcisiydi. Verdiği hediye kişinin manevi olarak yıkılmasına da sebep olabilir. Tıpkı Midas’a yaptığı medeni muamelenin onun ölümüne yol açması gibi.

‘YUNANLAR KATMANLARI SEVDİ, ARİSTOKRATLAR SEVMEDİ’

Dionysos doğumundan itibaren içgüdülerimizi, harika egomuzu ve uygarlığı temsil eder. Uygarlık tarihini Dionysos ile birlikte okursak ne söyleyebiliriz?

Bana göre bir cins olarak bizi, Homo Sapiens’i temsil ediyor. Çünkü aynı anda hem yıkıcı hem de yapıcıyız. Biz barbarız ve uygarız. Biz erkek ve dişiyiz. Gururlu ve pervasızız. Pentheus’a karşı Dionysos bir an baskı altında, bir an zalimdir. Bence insan doğasının gerçek yansıması bu. Örneğin Dionysos’un zıttı olarak görülen Apollon, insan doğasının bir yansıması değildir. O hayalperest ve idealdir. Ulaşılacak olandır. Ama asıl olan Dionysos’tur. Bir tasvirinde Apollon gibi gururlu; bir dahaki sefere yürümekte güçlük çeker ve ayağa kalkmak için bir satirden yardım almak zorunda kalır. Günlük hayatta böyleyiz. Bazen ilahi işler yapıyoruz, ertesi gün ayakta durmakta zorlanıyoruz. Bu Dionysos’tur. Bu tanrı, Yunan halkı tarafından idealden uzaklığı ve gerçek insana yakınlığı nedeniyle sevilmiş; aristokratlar işin bu tarafını beğenmediler. Nasyonal-Sosyalistlerin kültür politikalarından sorumlu olan Alfred Rosenberg, Dionysos kültünü ve temsillerini Alman gençliği için en büyük tehlikelerden biri olarak görmüştür. Rosenberg’e göre Yunan uygarlığı Apollon’a sadık kaldığı sürece zirvedeydi ama doğudan ‘renkli ırklar’dan gelen barbarlardan sızan bu Dionysos kültü yüzünden gerçekler alt üst oldu. Bu kanunsuz Tanrı tarafından temsil edilen üstün bir ırk yaratma projesinin önündeki engelleri özetledi.

Cleophrades ressam sakallı Dionysos

‘İSA’NIN KANINI TADMAK HÜKÜM AMACINA SAHİPTİR’

Tarih boyunca şarap, hazzın, değişkenliğin ve bazen de berbatlığın simgesi olmuştur. Bu sembolün dünyevilikten bu kadar uzak, aşkın bir din olan Hristiyanlığın sembollerinden biri haline gelmesini nasıl açıklayabiliriz?

Çünkü Hristiyanlık kendi süzgecinden geçerek putperest imgeleri kabul etmiştir. Şarabın İsa’nın kanı olarak Hıristiyan anlamı, ilk bakışta içeceğin kutsallığının kabulü olarak görülebilir. Ancak şarap, putperestler için bir sevinç kaynağı ve yeryüzünde olmanın sevinciyken, Hıristiyanlar için İsa’nın kanını tatmak bir yastı. Bir Doğu Akdeniz dini olarak Hristiyanlık, putperest imge ve sembolleri tamamen reddetmiş ve tamamen ortadan kaldıramamıştır. Ayrıca, bu gelecekte adet olduğu üzere, eski imge ve sembollere yeni anlamlar da yüklediler. Eskiden bir ‘pagan’ panteonu olan Kabe’yi Müslümanların yeniden yorumlamasıyla ilgili. Bu sayede insanlar, bildikleri dünyanın devam etmesi niyetinin rahatlığıyla yeni inançlarını ve yenilenmelerini daha kolay kabullendiler.

Bazı semboller tam tersi bir biçim aldı. Örneğin satirler, Hıristiyanlığın şeytani imgeleri haline geldi. Orta sınıf bir şehir dini olan Hıristiyanlığın, pagan ülke kültlerinin sembolleri olan satirlerden hoşlanmaması doğaldı. Bilindiği gibi, pagan ve köylü, Hıristiyanlar için aynı anlamı taşıyordu. Arkeolojik ve tarihi belgeler MS 7-8 yıllarında Dionysos kültünün izlerini göstermektedir. yüzyıllarca devam ettiğini göstermektedir. Bizans sanatında bile Dionysos törenlerinin tasvirleri vardır. Kilise babaları, aşıkların anlatılarında Dionysos’a hâlâ tapınıldığından ve Küçük Asya’nın kırsal kesimlerinde pagan bağ bozumu törenlerinin oldukça geç devam ettiğinden şikayet ederler. Bu durumda kırı, ormanı ve kır tanrılarını sevmeyen Hıristiyanların Dionysos kültünün bu pastoral sembollerine tepki göstermeleri ve Orta Çağ’da satirlerin şeytanın sembolü haline gelmesi doğaldır.

haberakcadag.xyz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler